Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krajina 49 - Hradiště Závist

 

Hradiště Závist

zavist-1l.jpgDnešní povídání se mi nepsalo lehko. Když se rozhodnete jako absolutní amatér stvořit alespoň pár řádků o něčem tak slavném, jako je oppidum Závist, vždy riskujete, že z toho vyjde jen povrchní zkratka, pár sepsaných informací, vytržených ze souvislosti. Proto jsem se k tomu odhodlávala dnes už více než 3 roky a stejně určitě nebudu spokojená s výsledkem. Přesto by mě mrzelo se o to alespoň nepokusit.

Rozsáhlé hradiště kousek za Zbraslaví je vlastně jedním z nevýznamnějších a také nejrozsáhlejších center, osídlených už v dávnověku. Jméno tohoto oppida citovali autoři téměř všech publikací o keltském osídlení na našem území. Pro mě to bylo do nedávnézavist-1s.jpg doby jen heslo, jitřící mou zvědavost a představivost. Z náčrtků a plánků si uděláte nějakou představu, nejlepší je však podívat se přímo na místo.

zavist-2s.jpgJednoho slunečného podzimního dne se mi povedlo dostat se kousek za Zbraslav na místa, kde kdysi oppidum leželo. Nic jsem od této návštěvy neočekávala, bylo mi jasné, že toho na zarostlé planině mnoho k vidění nebude. Brala jsem to jako příjemnou podzimní procházku lesem, zaplaveným spadaným listím. Vycházeli jsme od vesnice jménem Lhota, pod jejíž katastr Závist padá. Kousek za vsí v okamžiku, kdy kopec zvaný Hradiště ležel ještě dál na obzoru, se objevila první informační tabule. Jak jsem zjistila, podobných tabulí bylo po lese na Hradišti více, což určitě pomohlo k tomu, aby si návštěvníkzavist-3l.jpg dokázal udělat dokonalejší obrázek o životě v těchto místech.

Co se vlastně lze z různých zdrojů dozvědět? Na konci asi 100km dlouhého hlubokého kaňonu, vyhloubeného Vltavou, vzniklo pravděpodobně už ve střední a pozdní době bronzové hradiště na plošině nad jejím dřívějším soutokem s Berounkou. Asi největší rozmach tato místa zažila v pozdní době halštatské až časně laténské , kdy bylo významné keltské oppidum rozdělené na několik celků (Podhradí - Adámkovo mýto, U Altánu, Balda, Šance ), z nichž asi největší význam měla Akropole . Odtud pocházejí zbytky několika staveb, které velmi pravděpodobně sloužily ke kultovním účelům. Dnes na místě akropole najdete jen zasypané archeologické sondy s jednotlivým označením, zmiňované stavby označují patníky se žlutým označením. K prostoru oppida lidově nazývaného Závist patřilo ještě hradiště Šance, ležící severněji na dalším ostrohu. I tam bych se chtěla někdy podívat, až bude více času.

zavist-4l.jpgDalo by se ještě dál psát o opevnění a jeho přebudovávání, o šikovných klešťových branách, zabraňujících vstupu nepřátelským osobám. Ale vše se lze nakonec dočíst v odborných knihách o dávných hradištích na našem území, nebo přímo na místě na podrobných informačních tabulích (nejvíc jich je u altánu).

Faktem je, že koncem období laténského osídlení (kolem poloviny 1. st. př. n. l.), kdy bylo hradiště - oppidum v největším rozkvětu, byl další rozvoj místa násilně ukončený germánskými kmeny. Mnohem později zde sice ještě sídlili nejstarší Slované, ale to již toto hradiště pozbylo svého někdejšího významu.

Dnes se procházíte po prostoru oppida azavist-5l.jpg marně hledáte stopy jeho někdejší slávy a rozmachu. Pár příkopů, ďolíků, zbytky nějaké dřevěné stavby, cestičky křížem krážem, jinak nic, jen zlaté listí, pár dřevěných laviček, cedulí s informacemi a ticho, které v ničem nepřipomíná ruch, který zde kdysi musel panovat. Tak je to ostatně na spoustě archeologických lokalit, v dávné minulosti významných. Bůhví, jak to bude s našimi současnými městy a osadami, zda se zachovají až do daleké budoucnosti, nebo je stejně jako Závist člověk zase vrátí původní přírodě.

 

zavist-4ll.jpgVíce fotografií najdete ve fotogalerii Hradiště Závist.

 

Fotografie:

1. Tam někde bylo hradiště

2. - 5. Tady někde bylo hradiště

6. Zasypaná akropole

7. Jedna z informačních cedulí

 

Náhledy fotografií ze složky Hradiště Závist

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář